Primary tabs

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ บริษัทบางกอกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมชชินเนอรี จำกัด

เราเป็นผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี ในระบบ Line บรรจุผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติความเร็วสูง อันประกอบไปด้วยเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องคัดเรียงขวดบนสายพาน เครื่องล้างขวด เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ขวด เครื่องคัดฝา/ปิดฝา เครื่องสวมฟิล์มปากขวด/ตัวขวด เครื่องปิดฉลาก เครื่องห่อแพ็ค เครื่องบรรจุลงกล่อง ฯลฯ โดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องนั้น ได้ผ่านการค้นคว้าและทดลองอย่างเข้มข้นจากทีมวิศวกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางเราได้ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในระดับชั้นนำ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักร และมีทีมนักออกแบบอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับแนวหน้า ในการออกแบบสายการผลิต ออกแบบเครื่องจักรชนิดต่างๆ และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน เพื่อตอบสนองการทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเราไม่เคยที่จะหยุดคิดค้น ปรับปรุง เทคโนโลยี องค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงเรียกได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเรา เกือบจะครอบคลุมครบทุกขั้นตอนในการบรรจุภัณฑ์

นอกจากเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติแล้ว เรายังผลิตและสร้างเครื่องจักรที่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ อันได้แก่ เครื่องบรรจุระบบต่างๆแบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องปิดฝาแบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องปิดปากกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มที่เริ่มกิจการในระยะแรกอีกด้วย

หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม อย่าลังเลใจ สามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา เรายินดีให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณลูกค้าได้งานที่มีคุณภาพ และได้รับการบริการที่น่าพึงพอใจสูงสุด